آمار بازدید
  • کل بازدید : 598989
  • بازدید امروز : 81
  • بازدید دیروز : 409
  • بازدید این ماه : 9734
  • آخرین بازدید : پنجشنبه 27 مهر 1396 (00:14)
اطلاعات مورد نظر را بدقت تکمیل نمایید.
* ضروری
* نام :
فارسی
* نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد ملی :
* تاریخ تولد :
* پست الکترونیک :
* تلفن ثابت :
۰۳۱۳۶۲۸۳۰۵۷
* تلفن همراه :
۰۹۱۳۲۷۱۲۸۵۱
* گواهینامه قبلی :

شماره گواهینامه قبلی :
95-2-141
تصویر گواهینامه قبلی :
حجم کمتر از ۳۰۰ کیلوبایت (فرمت JPG)
* تصویر کارت ملی :
در صورت نداشتن گواهینامه قبلی - حجم کمتر از ۳۰۰ کیلو بایت (فرمت JPG)
* شماره بیمه ورزشی :
* تصویر کارت بیمه ورزشی :
حجم کمتر از ۳۰۰ کیلوبایت (فرمت JPG)
* رشته :
* گواهینامه جدید :
* عکس پرسنلی :
حجم کمتر از ۳۰۰ کیلو بایت (فرمت JPG)
تصویر فیش بانکی :
حجم کمتر از ۳۰۰ کیلو بایت (فرمت JPG) ... (شماره کارت 0107484898007 بنام فدراسیون انجمن های ورزشی ایران) - پاراگلایدر تمام مقاطع ۸۰٫۰۰۰ تومان - تندم پاراگلایدر سطح یک ۲۰۰٫۰۰۰ تومان - تندم پاراگلایدر سطح دو ۳۰۰٫۰۰۰ تومان - پاراموتور تمام مقاطع ۲۵۰٫۰۰۰ تومان - پاراموتور تندم ۳۰۰٫۰۰۰ تومان
* کد تصویری