آمار بازدید
  • کل بازدید : 1468993
  • بازدید امروز : 281
  • بازدید دیروز : 266
  • بازدید این ماه : 6308
  • آخرین بازدید : شنبه 30 تیر 1403 (13:18)
Adventure Pilot خلبان ادونچر خلبانیست که با ارتقاء دانش و مهارت خود سعی دارد به خلبان مستقل تبدیل شود. برای ورود به این دوره داشتن گواهینامه Open Sky Pilot یا معادل آن الزامیست.
علوم تئوری تاریخ مربی (نام و امضاء)
آب و هوا: تحول روز / پایداری و ناپایداری / انواع ابتدایی ابرها    
مکانیک پرواز: زوایا در ایرفویل، تئوری Pitch / تفهیم دلایل استال ها، اسپین ها، جمع شدگی های متقارن و نامتقارن    
قوانین هوایی: قوانین ترافیک هوایی، قوانین APPI    
خلبانی: معرفی خلبانی فعال / تاثیرات باد و ترمزها در زاویه حمله / تشخیص نزول یا صعود در طول پرواز با نگاه کردن به دو نقطه در یک خط    
تجهیزات: تنظیمات هارنس، تنظیم بند سینه و درک عواقب آن / فرسوده شدن بال    
تجزیه و تحلیل: انتخاب لحظه و انرژی مناسب جهت پرباد کردن بال / درک مناطق امن در پرواز / متصور شدن مسیر لندینگ و در ورودی برای مسیر فاینال    
وضعیت روحی: آگاهی و مدیریت وضعیت ذهنی، ایمنی در پرواز، خود ارزیابی    
تسک های تمرینات زمینی تاریخ مربی
«روی زمین مسطح و در باد با حداکثر سرعت 15 کیلومتر بر ساعت»
کنترل بال با رایزر A و رایزر آخر: بالا، پایین، چپ، راست    
پرباد کردن بال با زاویه 30 درجه باد    
کنترل پرباد شدن سریع (بدون جمع شدگی)    
نگه داشتن بال بالای سر حداقل 10 ثانیه    
 «روی شیب 5 تا 20 درجه و در باد با حداکثر سرعت 15 کیلومتر بر ساعت»
کنترل و چک کاناپی بال بالای سر    
توقف تیک آف در خط توقف    
موقعیت صحیح دستها و مسیر حرکت در طول سرعت گرفتن    
       
 
 
 
  Adventure Pilot
تمرینات عملی تاریخ مربی
تحلیل وضعیت آب و هوا و تغییرات زمان کوتاه / نام بردن ابرهای پایه    
ماهرانه چک کردن نکات 5 گانه قبل از پرواز B.E.S.A.F.E    
بهبود تیک آف در 5 فاز به همراه کنترل چشمی    
کنترل مسیر بعد از تیک آف    
محدوده سرعت: بهترین ضریب سرش / سرعت تریم / کمترین نرخ نزول – حداقل سرعت نه!    
چرخش 360 درجه، شکل 8 در سرعت تریم و حداقل نرخ نزول    
مدیریت دریفت در باد کراس در سرعت تریم و حداقل نرخ نزول    
پیچ و کنترل    
رول و کنترل    
بیگ ایرز و تغییر هدینگ    
ارزیابی نرخ سرش به وسیله نگاه کردن به یک نقطه ثابت: در پروازی که در آن موقعیت دستها متفاوت است، با بیگ ایرز و در طول لندینگ    
کاهش ارتفاع روبه باد لندینگ    
اپروچ ناقص کمک شده بر روی یک تکنیک: U، 8 یا S (خود مختاری)    
ماهرانه انجام دادن مسیر فاینال و ترمز نهایی    
  امضاء مربی
جهت تایید سطح:
  • حداقل 10 پرواز در مجموع با مربی که در آنها مربی لاگ بوک را امضاء کرده باشد.
  • حداقل دوره در مجموع 10 روز
  • دارا بودن تمامی پیشنیازهای دوره
پس از اخذ گواهینامه:
شما می توانید زیر نظر مربی واجد شرایط و توسط هدایت و راهنمایی رادیویی پرواز کنید.