آمار بازدید
  • کل بازدید : 1450294
  • بازدید امروز : 37
  • بازدید دیروز : 393
  • بازدید این ماه : 8177
  • آخرین بازدید : پنجشنبه 3 خرداد 1403 (03:11)
 SAFETYSIV 
TRAINING CERTIFICATION
شناخت محدودیت های بال، پیشگیری و عکس العمل مناسب در سوانح پروازی. برای ورود به این دوره توانایی تیک آف و لندینگ مستقل الزامیست.
علوم تئوری تاریخ مربی (نام و امضاء)
جلسه توجیهی ایمنی: کنترل احساسات: تیک آف و لنیدنگ ایمن / باکس / پرهیز از اسپیرال در آب! نحوه صحیح برخورد با آب! / پروسه استفاده از چتر کمکی / چک کردن دسته کمکی    
تجهیزات: بند (قفل) سینه، تنظیمات صندلی، لاین ها، متریال، تعمیر نگهداری، گواهینامه    
مکانیک پرواز: پاندولی، ایرز و اسپید سیستم / نمایه پایداری و ناپایداری / مکانیک استال ها و جمع شدگی ها    
خلبانی: پیچ کنترل: انرژی، زمانبندی / خلبانی فعال / وضعیت بدن / عکس العمل بیش از حد / تکنیک ها و محدودیت های کاهش ارتفاع سریع    
بکارگیری چتر کمکی: موقعیت ها و روند ها    
وضعیت روحی مانورهای پایه مانورهای پیشرفته
تاریخ مربی تاریخ مربی
تیک آف و لندینگ ایمن        
آگاهی از ارتفاع / توجه به باکس        
احترام به جلسه توجیهی        
زمانبندی و انرژی        
مدیریت استرس        
فشار آدرنالین، کنترل خطر، اعتماد به نفس کم و زیاد        
 
امضا مربی

تمام تمرینات باید با تجهیزات ایمن، به سرپرستی مدرس امنیت پرواز APPI و روی آب انجام شود.
 
SIV SAFETY TRAINING CERTIFICATION  
تمرینات مبتدی تاریخ مربی
پیچ کنترل    
بیگ ایرز با اسپید    
جمع شدگی متقارن    
جمع شدگی نامتقارن حین پرواز مستقیم    
اسپیرال و خروج تدریجی    
تمرینات انتخابی تاریخ مربی
بی لاین استال    
رول با و بدون بیگ ایرز    
چرخش داینامیک    
چرخش 180 درجه خلاف جهت جمع شدگی    
فرود با رایزر عقب    
تمرینات پیشرفته تاریخ مربی
فول استال    
پرواز به عقب    
اسپین 90 درجه    
اسپین به پرواز به عقب    
سرعت حداقل    
خروج از اتوروتیشن    
خروج از اسپیرال دایو (داینامیک و تدریجی)    
تمرینات انتخابی تاریخ مربی
چرخش 360 درجه، فلت به دیپ به فلت    
وینگ اور    
جمع شدگی ها با اسپید    
اسپین داینامیک    
کشیدن کمکی    
پایدار کردن بال (کنترل بال بعد از کشیدن کمکی)